Chivit-D by SCG เปิดพื้นที่แห่งรอยยิ้ม ครั้งแรกของเมืองไทย กับไลฟ์สไตล์ชอปของคนสูงวัยโดยเฉพาะ

0
734

เอสซีจี เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเอาใจวัยเก๋า หนุนคุณภาพชีวิตที่ดีหลังวัยเกษียณ เปิดพืน้ ที่แห่ง
ความสุข Chivit-D by SCG ไลฟ์ สไตล์ชอป และคอมมูนิตี้เพื่อผู้สูงอายุวัยอิสระ ที่แรกของเมืองไทย นำเสนอ สินค้าและบริการเพื่อคนที่คุณรักและห่วงใย โดยชูแนวคิด ‚ตื่นมาด้วยรอยยิม้ กับ ‘ชีวิตดี’ ที่รออยู่‛ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ ‚สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์‛ ตามแนวโน้มด้านโครงสร้างประชากรที่เกิดขึ้นทั่วโลก

หากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย องค์การสหประชาชาติ ระบุว่าประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 3 จากประเทศที่ มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากที่สุด รองจากญี่ปุ่น และ สิงคโปร์ “เอสซีจี” เล็งเห็นถึงทิศทางที่จะเกิดขึ้นนี้ จึงได้ เตรียมพร้อมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงวัยอย่างครบวงจร เพื่อตอบรับเทรนด์ โลกที่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าสูงอายุ (Global Ageless Society) รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ
ให้อยู่ดี มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ
นายวชิระชัย คูน าวัฒนา Head of Living Solution Business ใน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

เอสซีจี กล่าวว่า เอสซีจี ในฐานะองค์กรที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์การอยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้นของคนไทย ได้ท าการศึกษา พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุมากว่า 10 ปีท าให้มีความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งทางสรีระร่างกาย
และจิตใจของผู้สูงอายุเป็นอย่างดี โดยได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ SCG eldercare รวมทั้งให้คำปรึกษาในการออกแบบที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย สะดวกสบาย ใช้งานง่าย ให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแล มาเป็นระยะเวลา 5 ปี จนประสบความสำเร็จด้วยการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี จนพบว่าผู้สูงอายุไม่อยากเป็นภาระอยากใช้ชีวิตหลังเกษียณอยู่ได้ด้วยตัวเองที่บ้าน (Aging in Place) และกลัวเหงา จึงได้พัฒนาร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ ‚Chivit-D by SCG‛ (ชีวิตดี บาย เอสซี จี) เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ

“Chivit-D by SCG‛ คือไลฟ์สไตล์ชอปและคอมมูนิตี้ศูนย์รวมความสุขให้กับผู้สูงอายุวัยอิสระ ที่แรก ที่เดียวของประเทศไทย จากการออกแบบและสร้างสรรค์รูปแบบร้านค้าปลีกเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยการผสมผสานพื้นที่การเรียนรู้
ให้กับผู้สูงอายุที่ยังมีความแอคทีพพร้อมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 6 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน บนพื้นที่กว่า 500 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิด “ตื่นมาด้วยรอยยิม้ กับ ‘ชีวิตดี’ ที่รออยู่‛ โดยให้ความส าคัญกับค าว่า ‚ชีวิตดี‛ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุของกรม
อนามัยใน 4 เรื่อง คือ ไม่ล้ม, ไม่ลืม, ไม่ซึมเศร้า และ กินข้าวอร่อย นอกจากนี้ ในส่วนของ เอสซีจี เอง ยังมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุ หลับสบาย ใจเป็ นสุข และมี สุขภาพดีอีกด้วย โดยให้ความส าคัญตั้งแต่การออกแบบร้านตลอดจนถึงเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการที่มีภายในร้าน อาทิ กลุ่มสินค้าและบริการจาก SCG eldercare อาทิบริการปรับปรุงที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย, พื้นลดแรงกระแทกแบบสุญญากาศ Peel & Place ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เปิดตัวมาเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งสามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วบนพื้นเดิมโดยไม่ต้องรื้อพื้นเก่าออก และ DoCare Protect โซลูชั่นที่ช่วยดูแลความปลอดภัยของผู้สูงอายุผ่านเทคโนโลยี IoT เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในร้านยังนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อเติมเต็มความต้องการในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ วิจัยและพัฒนาโดยเอสซีจี อาทิ เครื่องดื่มผสมถั่งเช่า แบรนด์ “HOLIS”, สุขภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยใน ห้องน้ำ “คอตโต้” รวมไปถึงสินค้าจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำ ที่ เอสซีจี คัดสรรมาด้วยความพิถีพิถันจากประสบการณ์ในการทำงานกับผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดมาอย่างยาวนาน อาทิ เนสท์เล่, ไลอ้อน, ฟาร์ ทริลเลียน และมโนรมย์ฟุตแวร์ เป็นต้น ทั้งนี้
ยังมีพื้นที่ส าหรับการทำกิจกรรมต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญหมุนเวียนมาให้ความรู้ ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย หายเหงา และ ได้ความรู้กลับบ้านไปพร้อมกับรอยยิ้ม”

สำหรับงานเปิดตัว Chivit-D by SCG ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ได้รับเกียรติจากคู่แม่ลูกคนดัง จากรายการ “เกษียณส าราญ” คุณว่าน-ธนกฤต พานิชวิทย์และ แม่น้ำ-วานิศา พานิช ,วิทย์ คุณโค้ด-อรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุล และ หม่าม้า-เดือนเพ็ญ พรหมพระศร มาร่วมแชร์ประสบการณ์ของคนต่างวัย และเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพแบบคนสูงวัยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข
ทั้งนี้ เอสซีจี ยังเดินหน้าต่อยอดธุรกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสังคมยุคดิจิทัล จึงได้เพิ่มช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นผ่าน Shopee แพลตฟอร์มช้อปปิ้ง ออนไลน์ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ‚เอสซีจี มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ โดย ชีวิตดี บาย เอสซีจี จะเป็นพืน้ ที่สร้างเสริมพลังกายและพลังใจให้กลุ่มผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและใช้ช่วงวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ ตื่นเช้ามาด้วยรอยยิม้ กับ ‘ชีวิตดี’ ที่รออยู่ ในทุกๆวัน” นายวชิระชัย กล่าวในตอนท้าย

ทิ้งคำตอบไว้