ตลาดดอกไม้ยอดพิมาน และชุมชนปากคลองตลาด ร่วมจัดงาน แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2562

0
376

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร ได้เป็นประธานเปิดงาน แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ตลาดดอกไม้ยอดพิมาน โดยมี นายเฉลียว ปรีดราน ประธาน กลุ่มบริษัท ยอดพิมาน จำกัด นางรจเรธ ปรีกราน รองประธาน กลุ่บริษัท ยอดพิมานจำกัด ประธานการจัดงาน พร้อมทั้ง เหล่าผู้มีจิตรศรัท ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการค้าดอกไม้ในตลาดแอกไม่ยอดพิมาน ผู้ประกอบการค้าในตลาดปากคลอง ตลาดส่งเสริมเกษตรไทยโรงรับจำนำ 2 (ปากคลองตลาด) มิวเซียมสยาม โรงเรียนวัดราชบพิธ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สถานีตำรวจนครบาล พระราชวังสำนักเทศกิจ บริษัทตั้มอีเวท์ จำกัด พนักงานตลาดดอกไม้ยอดพิมาน บัตรประชาชนในชุมชนปากคลองตลาด ให้การต้อนรับ

โดยมหาบุญในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อหล่อหลอมให้ชุมชนชาวปากคลองตลาดทุกคน มีความรัก ความสามัคคี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก และมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป จากรุ่นสู่รุ่นให้เป็นตานานเล่าขานต่อไปว่า ชุมชนชาวปากคลองตลาดนั้น บริเวณพื้นที่นี้อบอวลไปด้วยความรัก และตำนานที่งดงามน่าจดจำ

ริ้วขบวนจะประกอบไปด้วยรถแห่ประดับประดาด้วยพญานาคราช ที่งดงามตระการตา ความยาวของริ้วขบวนกว่า 400 เมตรโดยภายในริ้วขบวนนี้ จะประกอบไปด้วย วงโยธวาทิต จากโรงเรียนวัดราชบพิธ ขบวน เทิดพระเกียรติ “ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขบวนรถบุพผาพระพุทธรูปหน้าตัก 9 นิ้ว ขบวนนางรำวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ขบวนตลาดยอดพิมาน ขบวนชุมชนปากคลองตลาด ขบวนตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และปิดท้ายด้ายขบวนรถตุ๊กๆ รถรับส่งอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย โดยริ้วขบวนแห่จะไปสิ้นสุด เข้าถวายเทียนพรรษา ที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ของประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้คือ
•เพื่อส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป
•เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
•เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและประชาชนจะได้ร่วมกันทำบุญ
•เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ในการนี้ทางคณะกรรมการจัดงานแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนและขอให้ผลบุญในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญในทุกด้านสืบต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้