โรงพยาบาลศิครินทร์ จัดงานแถลงข่าว กิจกรรมคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก ครั้งที่ 10 ก้าวนี้ให้น้อง”

0
290

โครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” เป็นโครงการ CSR หลัก ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยกิจกรรม ศิครินทร์มินิมาราธอน กรุงเทพฯ , ศิครินทร์ ฮาล์ฟมาราธอน หาดใหญ่ เพื่อระดมทุนมอบให้กับมูลนิธิเด็กมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room อาคาร 3 ชั้น 8 โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้จัดงานแถลงข่าว กิจกรรมคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิศิครินทร์เพื่อการพัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่ร่วมกันสานต่อโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการจัดหาเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมี คุณเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน), นายแพทย์ อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการจัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, คุณนภัส เปาโรหิตย์ Chief Marketing Officer ในนามมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้

คุณเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) อธิบายถึงความเป็นมาของโครงการนี้ “โครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” โครงการนี้เรามีความตั้งใจในการมอบโอกาสให้กับเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งจากสถิติโดยเฉลี่ย จะมีเด็ก 8 คน ต่อ 1,000 คน ของเด็กแรกเกิด ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยเราพบว่า ปัจจุบัน ยังคงมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสหรือมีข้อจำกัดในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มนี้จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ และควรทำอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัท ศิครินทร์ ของเรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้ ทางบริษัทฯ จึงมีแนวคิดในการก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นโครงการที่จะมอบโอกาสคืนสู่สังคม ซึ่งโครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้เป็นปีที่ 10 แล้วนะครับ ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 มีน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการและ เราสามารถให้ความช่วยเหลือให้ได้รับการรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดไปแล้ว จำนวน 374 ราย โดยการดำเนินงานของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิศิครินทร์เพื่อการพัฒนา และด้วยการสนับสนุนของ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” และโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และมูลนิธิศิครินทร์เพื่อการพัฒนา ที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือทั้งในเชิงปฏิบัติการและเชิงวิชาการ ขอขอบคุณครอบครัวที่ได้รับการผ่าตัด, คุณโบว์ แวนด้า และน้องมะลิ พาขวัญ สหวงษ์, วง BNK 48 ที่มาช่วยส่งต่อโครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” ไปทั่วประเทศรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน”คุณเสนีย์กล่าว

 ภายในงานได้ฟังประสบการณ์ของครอบครัวที่ได้รับการผ่าตัดกับโครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” ในปีที่ผ่านมา ครอบครัวน้องภูริภาคย์ และ ครอบครัวน้องธนกฤษ และอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่ถ่ายทอดความรู้สึกจากคุณแม่โบว์ แวนด้า และน้องมะลิ พาขวัญ สหวงษ์ “โบว์กับน้องมะลิ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” ในวันนี้นะคะ โบว์รู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของการให้ การให้โอกาสกับน้องๆ ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ให้น้องได้มีชีวิตใหม่ มีหัวใจดวงใหม่ โบว์ก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่อยากจะมอบโอกาสนั้นให้น้องๆ อย่างเต็มที่ โบว์อยากขอเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันแชร์ VTR ที่ได้รับชมไปในตอนต้นนะคะ เพื่อส่งไปถึงครอบครัวของเด็กที่ไม่มีโอกาสในการรักษา ให้ทราบข่าวและเข้ามารับการตรวจคัดกรองกับทางโครงการนี้ค่ะ โบว์เชื่อว่ายังมีเด็กอีกหลายคนที่ยังรอโอกาสในการเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ อยากให้ทุกคนส่งต่อโอกาสนี้ จากคนหนึ่งสู่อีกคน เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับน้องๆ ค่ะ”

ปิดท้ายด้วย มินิคอนเสิร์ตของ ศิลปิน BNK48 พร้อมเปิดใจถึงโครงการนี้ “หนูเชื่อว่ายังมีเด็กอีกหลายคน ที่ยังรอโอกาสในการเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ อยากให้ทุกคนส่งต่อโอกาสนี้ จากคนหนึ่งสู่อีกคน เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับน้องๆ ค่ะ ให้น้องๆ ได้มีโอกาสเข้ามาตรวจคัดกรองและเข้ารับการรักษา ในโครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจ” ในวันที่ 1 เมษายนนี้นะคะ โดยการสแกน QR Code ด้านนี้ และช่วยกดแชร์กันนะคะ อยากให้ทุกคนช่วยเพิ่มโอกาสให้น้องๆ ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้น้องๆ ได้เติบโตเป็นเด็กที่แข็งแรง มีสุขภาพดีค่ะ”


ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สังเกตพบว่า บุตรหลานของท่านมีอาการที่มีความเสี่ยงเป็นภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิดเข้าร่วมคัดกรองโครงการ “ศิครินท์ให้หัวใจเด็ก” โดยเข้ารับการตรวจจากเเพทย์ของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ได้ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์

 ****ในการร่วมมอบโอกาสให้กับน้องๆ ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด กับโครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ด้วยการซื้อเสื้อโปโล “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” ในราคา 399 บาท
ร่วมสมทบทุนได้ที่ ชื่อบัญชี “บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี:
– ธนาคารทหารไทย – เลขที่ 105-2-04195-9
– ธนาคารกรุงเทพ – เลขที่ 227-0-01792-0
– ธนาคารไทยพาณิชย์ – เลขที่ 332-207122-2
– ธนาคารกรุงไทย – เลขที่ 253-0-02327-1
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถสั่งซื้อเสื้อผ่านทาง Line@ : http://line.me/ti/p/~@slt1525r #โรงพยาบาลศิครินทร์ #sikarinhospital #JCI #มาตรฐานJCI #โรงพยาบาลระดับมาตรฐานสากล #เคียงข้างคุณ_ทุกช่วงของชีวิต #ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 1 ชั้น 1 หรือ Line@ ได้ที่ http://line.me/ti/p/~@slt1525r

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม www.sikarin.com

ทิ้งคำตอบไว้