“CO – OP ปากน้ำแฟร์ 2019” กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรแปลงใหญ่ และกลมุ่ อาชีพ วันที่ 13 – 19 มีนาคม 2562 ณ หน้าห้างมาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ

0
386

สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นายนรินทร์ ยิมสรวล ดันสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรแปลงใหญ่ของดีของเด่น จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิต ลดต้นทุนควบคู่กับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และยังสร้าง มูลค่าเพิ่มโดยแปลงใหญ่ กลุ่มอาชีพ หรือสหกรณ์ อีกด้วย สินค้าที่น้ามาจัดงานในครังนี ผผู้ ลติ ต้องรักษาคุณภาพ ตาม มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ทุกท่านได้บริโภค งานเริ่มตั้งแต่ วันที่ 13 – 19 มีนาคม 2562 ณ หน้าห้างมาร์เก็ต วิล เลจ สุวรรณภูมิ

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าปลอดภัย ได้มาตรฐาน ของดีของเด่น ของสหกรณ์ เกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มอาชีพใน จังหวัดสมุทรปราการและเครือข่ายสมุทรปราการจานวน 100 บูธ พร้อมจัดกิจกรรมการแสดง ฟรีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง อาทิ เก่ง ธชย , หญิง ธิติการ , ไข่มุก เดอะวอย์ , พลอยเดอะวอย, เบลล์ ทรงสิทธ์ , อาร์ม ชิงช้า สวรรค์ ,ครูนนท์ เต่างอย พิเศษไปกว่านัน พิธีเปิด วันที่ 14 มีนา พบกับ เซฟชุมพล แจ้งไพร เชฟกระทะเหล็กของเมืองไทย จะมาโชว์ลีลา การท้าอาหารสุขภาพ ให้ชิม อีกทั้งยังมกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทอง แช๊ะ&แชร์รับของที่ระลึก พิเศษกับ การเลือกซือสินค้าภายในงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองค้า ทุกวัน

ทิ้งคำตอบไว้