“ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม” ชวนชาวไทยสานต่อโครงการ  “ส่งความรู้ สร้างความสุข ปีที่ 2” ร่วมปลูกฝังให้เด็กไทยรักการอ่าน

0
390

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2561 เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านสื่อครบวงจรอันดับ 1 ของประเทศ กับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนจากศึกษาธิการ พร้อมเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงศิลปินดารา นักแสดง มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยรักการอ่านให้เกิดกับเด็กไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพราะเชื่อมั่นว่า การอ่านคือรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เด็กมีนิตนาการที่ดีในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา การคิดวิเคราะห์ รวมถึงจะสามารกแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งในการทํางานและการดำเนินชีวิตได้ต่อไป

ภายในงานแถลงข่าวโครงครั้งนี้ ยังจัดให้มีช่วงการของกิจกรรมพิศษ “Book Talk” การพูดคุยอย่างเป็นกันเองของนักแสดงมากความสามารถ เชียร์-ฑิฆัมพรฤทธาอภินันท์, ณัฏฐ์ทิวไผ่งาม พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ อาจารย์อัจฉรา ประดิษฐ์ ประธานหลักสูตรวรรณกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และอาจารย์อาทร ไทยป้อม ครูตัวอย่างจากโรงเรียนวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยทุกท่านจะมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แง่มุมเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ในหัวข้อ “สุขเพราะอ่าน…อ่านจึงสุข”

สำหรับโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข The Happy Read ปีที่ 2″ ได้มีแผนการดำเนินงานระยะยาว ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นได้จริง โดยมีแผนงานขยายพื้นที่ มอบโอกาสให้แก่โรงเรียนเพิ่มเติมอีก 50 โsงเรียน กระจายไปยังจังหวัดในพื้นที่ใหม่ ให้ครอบคลุมกว่า 80% ทั่วประเทศในปี 2562 ด้วยการส่งมอบหนังสือ 500 ปก จำนวน 1,000 เล่ม พร้อมชั้นวางมูลค่า 250,000 บาท ต่อโรงเรียน โดยยังคงสนุมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรม “อ่านกันวันละ 15 นาที” และจัดตั้งชมรม “รักการอ่าน” จัดให้มีการบันทึกคะแนนในสมุด “บันทึกรักการอ่าน” วัดกิจกssมสัญจรทุกภูมิภาค โดยมีทูตนักการอ่านที่เป็นศิลปิน ดารา นักแสดง อาทิ สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์, จุ๋ย-วรัทยา นิลคูหา, เจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์, ก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ, โอม ค็อกเทล – ปัณฑพล ประสารราชกิจ ไปร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียนที่จัดให้มีกิจกรรมพิเศษ หลังจากนั้นคณะกรรมการของโครงการจะทำการคัดเลือก 10 บันทึกการอ่านที่น่าสนใจและนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จัดงานมอบรางวัลพร้อมแสดงนิทรรศการ “อ่าน 15 นาที ทุกวัน สร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิต” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเด็ก ๆ ทั่วไป

ผู้สนใจสามารถติดตามบทความสั้นๆ และเคล็ดลับการอ่าน ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊คแฟนเพจ “The Happy Read” เละเว็ปไซต์ TheHappyRead.com รวมถึงประมวลภาพผลลัพธ์ความสำเร็วของการปลุกพลังการอ่านและกิจกรรมการลงพื้นที่โรงเรียนอื่นๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

จากความมุ่งมั่นของอมรินทร์ฯและไทยเบฟเวอเรจ รวมถึงเหล่าพันธมิตร มั่นใจได้ว่า โครงการนี้ไม่เป็นเพียงนำหนังสือไปวางไว้ที่โรงเรียน แต่จะส่งเสริมให้เกิดการอ่านและกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากรางวัลที่นักเรียนจะภาคภูมิใจแล้ว เหนือสิ่งอื่นใด คือนิสัยราการอ่านซึ่งจะป็นพื้นฐานการเรียนรู้ และสิ่งนั้นย่อมกลับมาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้ยั่งยืนอย่างแน่นอน

สามารถติดตามรายละเอียด โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข The Happy Read” ได้ทาง www. TheHappyRead.com และเฟสบุ๊คแฟนเพจ “The Happy Read”

ทิ้งคำตอบไว้