แข่งขันกันดุเดือด!! การประกอบอาหาร “สำรับแห่งความตาย”

0
418

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา “ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา” ผู้อำนวยการสถาบันคิดใหม่ ได้จัดการประกวด “สำรับแห่งความตาย” เพื่อปลูกฝัง “ธรรมมะ” ผ่านการทำอาหารในหัวข้อมรณานุสติ ที่จะทำให้ผู้สมัครนึกถึงคุณค่าของชีวิต ผ่านเมนูอาหารที่คิดค้นขึ้น

และสำหรับการประกวด ในแบ่งออกเป็นสองประเภทการแข่งขัน นั้นคือประเภทเครื่องดื่ม และประเภทอาหาร โดยผู้ชนะเลิศรางวัลสำรับแห่งความตาย ประเภทอาหาร ชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นของ “นางชนิญาดา รักสะอาด” ที่มาพร้อมกับเมนู เรียงร้อยชีวิต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นของ “น.ส. อัศนี  ไชยสงคราม” กับเมนู นิรมิตรปัทมา และรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของ “นางสินจิรา  อภัยทาน” ที่มาพร้อมกับเมนู พิซซ่าข้ามชาติ (ข้ามภพ)

สำหรับประเภทเครื่องดื่ม รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของ “นายชัยอนันต์  เชี่ยวชาญ” ที่มาพร้อมกับเมนู ชีวิตจิตสุดท้าย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของ “น.ส. วิชุดา  บัวผัน” ที่มากับเมนู เนตรปิติ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของ “น.ส.มณฑา  บุญเลิศ” กับเมนู สรรพรส

เป็นยังมีรางวัล Popular Vote ที่ตกเป็นของ “น.ส. ขวัญพร  กงเพ็ชร” กับเมนู สติ
ทั้งนี้ การจัดการแข่งขัน “สำรับแห่งความตาย” นี้ขึ้นมา ยังส่งเสริมเรื่องการประกอบอาหาร ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้แสดงความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปใช้ต่อยอดความรู้ในอนาคตค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้